ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลวรรณ ศรีสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่หอม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนว
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :